Efektivní komunikace

Efektivní komunikace

nahrávám mapu....

Datum / čas
Datum - 17/04/2019
17:00 - 20:00
Lektor
#_LEKTOR

Místo konání
Zasedací místnost CIIRC 101 - přízemí budova A


Dorozumět se se spolužáky, kolegy, partnery, ale i s lidmi, které jen tak potkáme během dne je někdy výzva. Nikdo nás obvykle neučí, jak správně naslouchat, jak si v komunikaci nestavět zbytečné barikády a naopak jak komunikovat co nejvíc efektivně. Workshop je postaven na aktivním zapojení účastníků. Součástí jsou zážitkové modelové situace, v nichž se odrážejí zaběhnuté komunikační vzorce.

Bezprostřední zpětná vazba od lektorky usnadňuje uvědomění si vlastní komunikační „výbavy“ včetně omezení. Sebezkušenost je rámována poznatky z psychologie komunikace s důrazem na:

  • odhalení nejčastějších komunikačních faulů, kterými často nevědomky brzdíme a komplikujeme domluvu s druhými lidi,
  • osvojení si základních prvků efektivní komunikace (aktivní naslouchání, ověřování porozumění, zrcadlení pocitů, autentičnost),
  • propojování věcné roviny (komunikačního záměru) s emoční složkou (vztah s komunikačním partnerem) – to je užitečné zvlášť pro vyjednávání a konstruktivní řešení (a prevenci) konfliktů.

Lektor:

Mgr. Ing. Jan Kuba

Psycholog, ekonom a jednatel personálně konzultantské společnosti Your Solution. Více než 9 let působí v oblasti personální práce v korporacích i startupech, kde má na starosti:

  • psychodiagnostika, sebepoznání – mapování potenciálu pracovníků, práce se silnými stránkami i rezervami, profesní a kariérové poradenství
  • rozvoj měkkých dovedností a lektorská činnost – sebeřízení a osobní efektivita, komunikační dovednosti a zvládání konfliktů, práce s emocemi a stresem – posilování odolnosti a výkonnosti, prevence syndromu vyhoření, time & energy management, work-life balance a spokojenost nejen v práci
  • výběr zaměstnanců a konzultantská činnost – diagnostika osobnostních předpokladů pro výkon práce, výběr na manažerské a vedoucí pozice, obchodní pozice, zákaznická péče, marketing i další specialisté
  • vývoj diagnostických metod, psychometrika – pro poznání osobnosti a pracovních kompetencí – propojování psychologie a moderních technologií (tech start-upy E-jobin a Behavera / dříve Virtubio)

Vystudoval ekonomii a poté psychologii na Masarykově Univerzitě v Brně se zaměřením na psychodiagnostiku a konstrukci psychologických metod (psychometrika). Podílel se na výzkumu, vývoji a validizaci několika psychodiagnostických metod, se kterými na denní bázi také pracuje. Krom toho pravidelně školí manažery a pracovníky HR oddělení.

JanKuba

Pravidlo ohledně přihlašování se na akce KáCéčka:
Akce, které pro Tebe pořádáme, mají svou hodnotu. Proto po druhé neomluvené nepřítomnosti na našem workshopu, na který jsi se předem přihlásil, to budeme brát jako signál, že Ty tu hodnotu v našich akcích už nevidíš. Tvé rozhodnutí budeme respektovat a z dalších případných akcí Tě odhlásíme. U individuálních akcí stačí jedna neomluvená nepřítomnost a výsledek je stejný. Odhlásit se je třeba minimálně den před konáním akce.

Pokud je kapacita již naplněná, napiš nám na kariera@cvut.cz a v případě, že se místo uvolní, dáme Ti vědět. :)

 

Přihlášení

Rezervace ještě nejsou otevřeny.