„Podnikni to!“ už na vysoké a buď svým vlastním pánem

„Podnikni to!“ už na vysoké a buď svým vlastním pánem

nahrávám mapu....

Datum / čas
Datum - 02/05/2017
16:00 - 18:30
Lektor

Místo konání
Místnost B3-220


Jedná se o úvodní pilotní workshop zaměřený na podnikání. V případě, že budete mít o sérii workshopů zaměřených tímto směrem zájem, tak zvážíme, zda sérii osmi workshopů pro uzavřenou skupinu dvaceti studentů s Jakubem Tížkem otevřeme v zimním semestru. Na úvodním workshopu Jakub Tížek vysvětlí, o čem kurz bude a již s vámi udělá i pár praktických cvičení. V úvodním workshopu rozebere obecnou podstatu podnikání a charakterizuje základní prvky podnikatelského záměru.
.
Hlavní cíl 8 dílného kurzu: Motivovat studenty, aby zpracovali své prvotní studentské nápady, případně mladé projekty, do vstupní fáze reálného komerčního start-upu a to na takové úrovni, že mohou na svých záměrech pokračovat i do budoucna, po ukončení kurzu, a přitom se již opírat o kvalitní základy svého podnikání.
V případě zájmu bude v zimním semestru probíhat následujících 8 workshopů:
1. workshop: Podnikání a podnikatelský tým
 • Představení konceptu workshopu, začátek mého podnikatelského příběhu, zboření všech mýtů bránících studentům začít podnikat, tipy jak najít/připravit svůj podnikatelský záměr, úvod do sebereflexe a praktický postup při tvorbě týmu.
 • Byznys projekt (myšleno “domácí úkol” na příště) – příprava elevator pitche na vlastní nápad
 2. workshop: Minimální produkt, byznys model CANVAS a networking
 • Na základě elevator pitchů volba podnikatelských záměrů na kterých budeme pracovat, rozdělení se do podnikatelských týmů, práce s první půlkou byznys modelu CANVAS a rozebrání smyslu networkingu.
 • Byznys projekt – stanovit v týmu pozice, zodpovědnosti a kompetence, příprava první půlky byznys modelu CANVAS
3. workshop: Byznys model, marketing, copywriting, právo a byrokracie
 • Rozebrání druhé půlky byznys modelu CANVAS, vysvětlení smyslu marketingu a představení nástrojů pro začínající komerční společnosti, důležitost copywritingu v praxi, rozebrání základních právních dokumentů včetně založení společnosti, základy byznys prezentace před investory i veřejností.
 • Byznys projekt – Připravit celý CANVAS a jeho prezentaci na vysoké úrovni
4. workshop: Průzkum a testování poptávky
 • Na základě upravené metodiky lean start-up vytyčení early adopters, vhodných lokalit a natrénování praktického poptávkového průzkumu v konkrétních krocích, včetně vysvětlení jak postupovat v případě nepříznivých výsledků.
 • Byznys projekt – Stanovit hypotézu a realizovat průzkum s minimálně 50 cizími lidmi na ulici
5. workshop: Peníze, zdroje kapitálu vhodné pro start-upy a investor
 • Rozebrání potřeby peněz ve startovní fázi podnikání a minimalizace nákladů v prvotní rozvojové fázi, rozebrání výhod a nevýhod kapitálových zdrojů pro začínající komerční firmy a vysvětlení praktického postupu při komunikaci s investorem, včetně sebe-prezentace a vyjednávání. Dále příprava komplexního Byznys case modelu včetně kalkulací cashflow a návratnosti.
 • Byznys projekt – Připravit profesionální elevator pitch, monitoring konkurence a Byznys case model
6. workshop: Základy obchodu 
 • Představení základních obchodních postupů, filozofie obchodu firmy, příprava obchodní strategie, práce s prvotními telefonáty, komunikace na obchodní schůzce, představení modelu “vlastnost-výhoda-užitek” a jeho praktický tréning.
 • Byznys projekt – Příprava modelu “vlastnost-výhoda-užitek” a představení obchodní strategie
7. workshop: Filozofie a struktura firmy
 • Vysvětlení filozofie, postupu její tvorby a rozebrání vhodných nástrojů – vize, poslání, cíle, příběh, brandbook, grafický manuál, kodex, dress code a další. Struktura společnosti, včetně pravidel, systémů, kariérního řádu, definování kompetencí a zodpovědností.
 • Byznys projekt – Na základě předcházejících 7 workshopů příprava profesionální prezentace před komisi 3 úspěšných mladých podnikatelů
8. workshop: – Prezentace před zkušenými podnikateli
 • Shrnutí všeho probraného, poslední dotazy, tipy a triky. Následně finální prezentace všech vypracovaných podnikatelských záměrů před profesionální komisí podnikatelů, jejímž úkolem je poskytnout co nejvíce upřímnou konstruktivní zpětnou vazbu, včetně doporučení jak postupovat dále.
 • Byznys projekt – Budovat firmu na postavených podnikatelských základech dál :) = rozvoj produktu, obchodní schůzky, průzkumy, komunikace s investory a jinými subjekty v okolí.

Přihlašovat se budeš moci na každý workshop měsíc dopředu.

Nový rok s sebou přinesl i nové pravidlo ohledně přihlašování se na akce KáCéčka:
Víme, že akce, které pro Tebe pořádáme, mají hodnotu. Proto po druhé neomluvené nepřítomnosti na našem workshopu, na který jsi se předem přihlásil, to budeme brát jako signál, že Ty tu hodnotu v našich akcích už nevidíš. Tvé rozhodnutí budeme respektovat a z dalších případných akcí Tě odhlásíme. U individuálních akcí stačí jedna neomluvená nepřítomnost a výsledek je stejný.

Přihlášení

Tato událost je již plně obsazena.