Koordinátor technické pomoci

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyKoordinátor technické pomoci

Koordinátor/ka technické pomoci v oddělení realizace projektů rozvoje lidských zdrojů (Zástup za MD/RD), MŠMT ČR

MŠMT vyhlašuje výběrové řízení na obsazení služebního místa Referentem/kou Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání – Koordinátor/ka technické pomoci v oddělení realizace projektů rozvoje lidských zdrojů v odboru technické pomoci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Životopisy je možno zasílat do 31. července 2018.