Referent BIM

Odboru výstavby a investiční činnosti, rektorát ČVUTReferent BIM

Typ:

Práce na částečný nebo plný úvazek na Odboru výstavby a investiční činnosti, rektorát ČVUT.

 

Předmět činnosti:

Práce na reálných BIM projektech. Audity BIM modelů, příprava BIM požadavků zadavatele. Práce na v ČR běžně nedostupných SW, s práce s virtuální realitou, apod. Možnost spolupráce na úkolech aplikované vědy.

 

Ideální pro studenta doktorského studia FSv nebo FA.

 

Požadujeme:

  • Výbornou znalost BIM nástroje pro tvorbu modelu;
  • Výbornou znalost MS Word, MS Excel
  • Pečlivost, kreativita, schopnost samostatného řešení úkolů;

 

Preferujeme:

  • Expertní znalost MS Excel – vytváření maker;
  • Znalost specifických BIM nástrojů – např. Synchro, Navisworks, apod.
  • Znalost MS Project či jiného SW pro plánování a řízení projektů;

 

Kontaktní osoba:

Zdeněk Rudovský, zdenek.rudovsky@cvut.cz; 737 117 107; ČIIRK – B-735