Námět BP/DP – Konstrukce rychlonabíjecí trakční baterie

Námět BP/DP – Design of the fast chargé HV Battery

Námět BP/DP – Základy konstrukce trakčních baterií pro automobilový průmysl

Námět BP/DP – Automotive HV Battery design principles and testing

Námět BP/DP – Bateriové úložiště příští generace

Námět BP/DP – Next generation energy storage

Námět BP/DP – Vyhodnocení tepelného odporu a tepelných kontaktů

Námět BP/DP – Evalutaion of the thermal resistence and thermal contacts

Námět BP/DP – Vypařování jako přídavný chladící výkon – metodika měření

Námět BP/DP – Evaporation as a way of extra cooling capacity – measurements methodology

Námět BP/DP – Měření bateriových článků – termální vlastnosti

Námět BP/DP – Measurement Battery Cells – Thermal properties

Námět BP/DP – Konstrukce hliněného Aero modelu v měřítku 1/3

Námět BP/DP – Design of Aero – Clay Model in 1/3 sca

Námět BP/DP – Návrh chladícího okruhu klimatizace v automobilu

Námět BP/DP – Pipeline Layout of Air Conditioning Loop in a Car

Námět BP/DP – Analýza přenosových cest (TPA) pro stanovení ekvivalentních zatěžujících sil v komponentech

Námět BP/DP – Component-based Transfer Path Analysis (TPA) for Equivalent Force Determination

Námět BP/DP – Kompozity v konstrukci karoserie vozidla a jejich vliv na akustické vlastnosti

Námět BP/DP –  Fiber Composites in Vehicle Body Design and their Effect on Acoustic Performance

Námět BP/DP – Korektní modelování svařovaných konstrukcí

Námět BP/DP – Možnosti použití moderních výpočetních metod k návrhu podvozkových komponentů

Námět BP/DP – Návrh simulace vibrací (hučení) litých ráfků kol osobních automobilů

Námět BP/DP – Měřicí stolice pro určení parametrů brzdové destičky

Námět BP/DP – Možnosti odstranění Hg ze spalin

Námět BP/DP – Vytvoření stechiometrického modelu spalování

Námět BP/DP – Nedostatek tlakového vzduchu v areálu Sev.en EC, a.s. (elektrárna Chvaletice)

Námět BP/DP – Snižování Nox ve spalinovém traktu

Námět BP/DP – Energetická bilance dopravních prostředkůSouvisející obrázek

Námět BP/DP – Ventil V270

Námět BP/DP – Odlučovač s filtrem FN501